Login or Register

NFO File

For Skammerens.Datter.2015.DANiSH.COMPLETE.BLURAY-NoSence

  ÜÜß
 ßÛÛ          ÜÜ
  ÛÛÜ   ÛÜ     ÛÛÛÛÜÜ
  ÛÛÛÛÜÜ ÛÛ ÜÜÜÜÜÜ ÛÛ² ßßÛÛÜ
  Û² ßßÛÜÛÛ ²Ûß ßÛÛ ÛÛ±  ÞÛß ÜÛÛÛÛÛÜÜ  ÛÛÜÜ   ÜÛÛÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛÛÜÜ
  Û±   ßÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ°  ß  ÛÛß  ßÛÜ ÛÛÛÛÛÛÜÜ ÛÛß  ß²Û ÛÛß  ßÛÜ
  ÛÛ   ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ßÛÜÜ    ÛÛ   ÞÛ Û²ß  ßÛÛ ÛÛ   ±Û ÛÛ   ÞÛ
  ÛÛ   ÛÛ ÛÛ  ²Û  ßßßßÜÜ ÛÛ   ß ÛÛ   ÛÛ ÛÛ    ÛÛ   ß
  ÛÛ   ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÜÛ   ÛÛ ÛÛßßß  Ü ÛÛ   ²Û ÛÛ   Ü ÛÛßßß  Ü
  ÛÛ   ÛÛ ÛÛ  ²Û ÛÛ   ÛÛ Û±   ÞÛ ÛÛ   ÛÛ Û±   ÛÛ Û±   ÞÛ
  ÛÛ   ÛÛ ÛÛ  ²Û ÛÛ   ÛÛ Û²   ÜÛß ÛÛ   ÛÛ Û²Ü  ÜÛÛ Û²   ÜÛß
  ßÛ   ßÛ ßÛÛÜÜÛÛß ßÛÜÜÜÜßßß ßÛÛÛÛßßß  ßÛ   ÛÛ ßÛÛÛÛÛÛß ßÛÛÛÛßßß
----------------------------------------------------------------------------
             Is proud to give u

            Another nice release 

:.Release.....: Skammerens.Datter.2015.DANiSH.COMPLETE.BLURAY-NoSence
:.Release Date: 14.08.2015

:.Year........: 2015
:.Genre.......: Adventure
:.IMDb........: http://www.imdb.com/title/tt3022458
:.Votes.......: 6.5/10
:.Runtime.....: 96 Mins

:.Source......: BD Single Layer [X] BD Dual Layer [ ]

:.....Audio........:...................Subtitles.............

English HD DTS 7.1  [ ]   English  [ ]   Danish   [X]
English AC3 MULTi  [ ]   Spanish  [ ]   Swedish  [X] 
French HD DTS 7.1  [ ]   French  [ ]   Norweigan [X]
Japanese AC3 MULTi  [ ]   Dutch   [ ]   Finnish  [X]
Italian DTS     [ ]   German  [ ]   Portugeise [ ]
Danish HD DTS    [X]   Icelandic [ ]   Russian  [ ]
Swedish AC3 MULTi  [ ]   Latvian  [ ]   Turkish  [ ]
Norweigan AC3 MULTi [ ]   Bulgarian [ ]   Arabic   [ ]
Finnish AC3 MULTi  [ ]   Romanian [ ]   Greek   [ ]
               Estonian [ ]   Japanese  [ ]

:--------------------------- Notes --------------------------

:. We are currently looking for sites.
:. Contact: You know where to find us 

:. Greetings goes to:
:. Condition, Affection, Fargirenis, Amirite